វចនានុក្រម ខ្មែរ‍-អង់គ្លេស

 

វចនានុក្រម​ខ្មែរ-អង់គ្លេស ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ KhemaraSoft គឺជា​វចនានុក្រម​ដ៏​ល្អបំផុត​ដែល​បក​ប្រែ​ពីខ្មែរ​ទៅ​អង់គ្លេស។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​វាយ​ពាក្យ​ខ្មែរ​មួយ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​មើល​លទ្ធផល​ដែល​វា​បាន​ស្វែងរក​ឲ្យ​អ្នក​។ វា​ជា​វចនានុក្រម ខ្មែរ-អង់គ្លេស​មួយ​ដែល​ធំជាង​គេ​បំផុត ហើយ​មាន​មាតិកា​ច្រើន​ដែល​ងាយស្រួល​យល់​ និង​ស្វែង​រក​បាន​យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ Application នេះជូយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​មិន​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​លើការ​ប្រកប​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ពាក្យខុស​ទៀត​ឡើយ។ រីករាយ​ស្វាគមន៍​រាល់​ពាក្យ​រិៈគន់​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​។

លក្ខណៈពិសេស
•    ការរចនាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាទំនើបដើម្បីងាយស្រួលអាន និងយល់
•    អាចរកបានភ្លាមៗនូវពាក្យដែលចង់រកដោយការបង្ហាញនូវអត្ថន័យខ្លឹមសារទូលំទូលាយ
•    នៅក្នុងវចនានុក្រមមានខ្សែរសំរាប់ស៊កចំណាំ សំគាល់ពាក្យ
•    ងាយស្រួលស្វែងរកអត្តន័យនៃពាក្យ និងការផ្តល់ឲ្យនូវការអានប្រកបនូវពាក្យ
•    មានឧទាហរណ៍ជាប្រយោគដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ
•    អាចប្តូរទំហំអក្សរបានសំរាប់ជួយសំរួលដល់ការអាន
•    មិនចំាបាច់តំរូវឲ្យមានការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតនោះទេ

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់