វចនានុក្រម អង់គ្លេស‍​‍-ខ្មែរ

 

វចនានុក្រម​​នេះ គឺ​ផ្សព្វផ្សាយ​​យ៉ាង​​ធំ​​ទូ​លាយ សំបូរ​​ដោយ​​ពាក្យ​​ត្រឹមត្រូវ ដែល​​លោក​​អ្នក​​អាច​​ជឿទុក​​ចិត្ត​​បាន​។ ​វា​​គឺ​​ជា​​វចនានុក្រម​​ដ៏​ធំមួយ​​សំរាប់ iPhone,iPod Touch,iPad និង​​ពោពេញ​​ទៅ​​ដោយ​​ពាក្យ​​ប្រើប្រាស់​​សំខាន់ មាន​​ល្បឿន​​លឿន​​​នៅ​​ពេល​​ស្វែង​រក។ ផ្តល់​​ជូន​​ន័យ​ខ្លីៗ ងាយ​​ស្រួល​យល់ មាន​​ន័យ​​គ្រប់គ្រាន់។ Application ជួយ​​លោក​​អ្នក​​ក្នុង​​ការ​​ប្រកប និង​​ការ​​ប្រើប្រាស់។ វចនានុក្រម​​នេះ​​អាច​​ជួយ​​ជន​បរទេស​​សិក្សា​​ភាសាខ្មែរ​​ក៏​អាច​​ប្រជាជន​​ខ្មែរ​សិក្សា​​ភាសាអង់គ្លេស​​បាន​ដែរ។

វា​​មិនមែន​​ជា​​រឿង​​សាមញ្ញ​​ទេ ពីព្រោះ​ការ​​ពិត​​វា​មាន​​ពាក្យ​​យ៉ាង​​ច្រើន។ វា​​ជួយ​​លោក​​អ្នក​យល់ន័យ​​យ៉ាង​​សាមញ្ញ​នៃ​​ពាក្យ​​ល្អ។ ដាតាបេស​របស់វចនានុក្រមបាន​បង្កើត​ឡើង​តាំង​​ពី​ឆ្នាំ 1993 និង​មាន​ការ​កែ​តំរូវ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ។

លក្ខណៈពិសេស

 • ការរចនាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាទំនើបដើម្បីងាយស្រួលអាន និងយល់
 •  

 • អាចរកបានភ្លាមៗនូវពាក្យដែលចង់រកដោយការបង្ហាញនូវអត្តន័យខ្លឹមសារទូលំទូលាយ
 •  

 • នៅក្នុងវចនានុក្រមមានខ្សែរសំរាប់ស៊កចំណាំ​ សំគាល់ពាក្យ
 •  

 • ងាយស្រួលស្វែងរកអត្តន័យនៃពាក្យ និងការផ្តល់ឲ្យនូវការអានប្រកបនូវពាក្យ
 •  

 • មានឧទាហរណ៍ជាប្រយោគដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ
 •  

 • មិនចំាបាច់តំរូវឲ្យមានការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតនោះទេ

តើមានអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុង Version 1.3 ?

*** Database updated

*** Bug Fixes

*** Minor UI enhancements

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់