អាយ៉ងកំពូលយុទ្ធសិល្បៈ

 

អាយ៉ងកំពូលយុទ្ធសិល្បៈ គឺ​ជា​ចំណង​ជើង​របស់​រឿង​​ប្រលោម​លោក​​បុរាណ​ចិន ដែលត្រូវ​បានសរសេរ និង​បក​ប្រែ​ជាភាសាខ្មែរ​មុនឆ្នាំ 1975(ដោយអ្នកស្រី អ៊ីងគី)។ នេះ​គឺ​ជា​សៀវភៅ​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ទី​ប្រាំ​ហើយ របស់ Khemarasoft។
ក្រោយ​ឆ្នាំ 1980 បណ្ណាល័យ​អប្សរា​បាន​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​កែ​តំរូវ និង​បាន​បោះពុម្ពសារ​ឡើង​វិញ។
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ KhemeraSoft និងបណ្ណាល័យអប្សរា បានសហការគ្នាក្នុងកិច្ចដំណើរការបោះពុម្ពសារឡើងវិញនៅក្នុង​ទំរង់ជា Digital e-Book។

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់