វចនានុក្រម បារាំង-ខ្មែរ

វចនានុក្រម​​នេះ គឺ​ផ្សព្វផ្សាយ​​យ៉ាង​​ធំ​​ទូ​លាយ សំបូរ​​ដោយ​​ពាក្យ​​ត្រឹមត្រូវ ដែល​​លោក​​អ្នក​​អាច​​ជឿ​​ទុក​​ចិត្ត​​បាន​។ ​វា​​គឺ​​ជា​​វចនានុក្រម​​ដ៏​ធំមួយ​​ និង​​ពោពេញ​​ទៅ​​ដោយ​​ពាក្យ​​ប្រើប្រាស់​​សំខាន់ៗ មាន​​ល្បឿន​​លឿន​​​នៅ​​ពេល​​ស្វែង​រក ក៏ដូច​ជាភាព​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ប្រាស់ Interface ​​ផង​​ដែរ។ ផ្តល់​​ជូន​​ន័យ​ខ្លីៗ ងាយ​​ស្រួល​យល់ មាន​​ន័យ​​គ្រប់គ្រាន់។ Application ជួយ​​លោក​​អ្នក​​ក្នុង​​ការ​​ប្រកប និង​​ការ​​ប្រើប្រាស់។ វចនានុក្រម​​នេះ​​អាច​​ជួយ​​ជន​បរទេស​​សិក្សា​​ភាសាខ្មែរ​​ ក៏​អាច​​ប្រជាជន​​ខ្មែរ​សិក្សា​​ភាសាបារាំង​​បាន​ដែរ។

លក្ខណៈពិសេស

    • ការរចនាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាទំនើបដើម្បីងាយស្រួលអាន និងយល់
    • អាចរកបានភ្លាមៗនូវពាក្យដែលចង់រកដោយការបង្ហាញនូវអត្តន័យខ្លឹមសារទូលំទូលាយ
    • ងាយស្រួលស្វែងរកអត្ថន័យនៃពាក្យ
    • មានឧទាហរណ៍ជាប្រយោគដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ
    • មិនចំាបាច់តំរូវឲ្យមានការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតនោះទេ

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់