ទស្សទាយខ្មែរ

តើលោកអ្នកចង់ដឹងពីជោគរាសីថ្ងៃអនាគតរឺទេ? Application នេះពិតជាល្អសំរាប់អ្នករាល់គ្នាអាន នូវការទស្សទាយជោគវាសនា។
The Fortune Teller Khmer គឺជា Application ដែលបានប្រមូលផ្តុំវីធីសាស្រ្ត ទស្សទាយជាច្រើនប្រភេទបញ្ចូលគ្នា ធ្វើអោយលោកអ្នកមានការងាយស្រួលប្រើ និងរីករាយក្នុងការប្រើ។ វាពិតជាស្រួលប្រើ ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកបញ្ចូល លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ រឺ ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក។
ចំពោះ Application នេះគឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកែកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនជឿជាក់ 100% នោះទេសំរាប់អនាគតអ្នកនោះ។

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់