សុភាសិតខ្មែរ

 

ពិពណ៌នា

សុភាសិតខ្មែរ ប្រស្នា ពាក្យប្រដៅ ពាក្យចាស់ កំណាព្យ ជាភាសាខ្មែរ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ។ វាជាកម្មវិធីដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នករកឃើញនូវការបំផុសគំនិត នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា,វា​ក៏អាច​ជួយ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​មិត្ត​របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ត្រូវ​ការ​វាបាន​ផង​ដែរ ហើយ​ទីនោះហើយ ដែល​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយ​បំផុត ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​រីករាយ​នឹង​ការ​ជួប​ជុំគ្នា​ជា​មួយ​នឹង​កម្មវិធី​អប់រំ​នេះ។

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់